แกลลอรี่

อุปกรณ์เครื่องซัก-เครื่องอบของเรา ได้ถูกออกแบบมาให้พร้อมทางด้าน ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า อีกทั้งยังประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด